Modern trends in solid-state NMR and spin dynamics: towards non-destructive polarizing agents for DNP

2018-08-01 09:00

 

Projekto pavadinimas Šiuolaikinės kietojo kūno BMR spektroskopijos ir sukinių dinamikos tendencijos: link nedestruktyviųjų agentų peptidų pagrindu dinaminei branduolių polarizacijai (DNP)
Pradžia

Pabaiga

2018.06.01

2018.11.30

Projekte dalyvaujančios institucijos ir šalys 1. Lietuva, Vilniaus universitetas (VU)

2. Vokietija, Darmštato technikos universitetas (TUD)

Projekto tikslas (tikslai) a)     Pastaraisiais metais kombinuojant aukštos skiriamosios gebos kietųjų kūnų branduolių magnetinio rezonanso (BMR) ir naujus hiperpoliarizacijos– DNP metodus buvo sukurtas labai galingas spektroskopinis įrankis “gyvojo pasaulio”, pvz., biomedžiagų, tyrimams. Norint įgyvendinti DNP, į tiriamuosius objektus būtina įvesti junginius, turinčius vieną ar daugiau nesuporuotų elektronų. Tada bandinį apspinduliuojant mikrobangomis sukeliami vienalaikiai uždrausti elektronų ir branduolių sukinių šuoliai, kurie padidina kaimynystėje esančių branduolių sukinių poliarizaciją. Paprastai poliarizacija pernešama protonams, bet iš principo gali būti pernešta visiems dominantiems branduoliams. Vykstant intensyviai protonų sukinių difuzijai poliarizacija pernešama toliau per įprastinę kryžminę poliarizaciją (CP) ar kitą panašų metodą. Tai leidžia pasiekti 102 eilės signalo sustiprinimą. Pagrindinis šių dienų DNP iššūkis yra jos priderinamumas dominačioms sistemoms. Tam bene plačiausiai tam naudojamas bandinio patalpinimas į stiklėjančias matricas. Vis dėl to tirpiklio buvimas gali nulemti nepageidaujamus tiriamos sistemos savybių pokyčius. Siekianto to išvengti mes siūlome: i) sistemiškai ištirti peptidus formuojančius blokus (amino rūgštis) su tikslu parinkti tinkamiausius peptidų radikalų paruošimui; ii) ištirti susintetintų peptidų radikalų tinkamumą DNP ir BMR spektroskopijai.

b)     Papildomai, vizitų VU metu vokiečių partneriai perskaitys paskaitų ciklą ir pateiks eilę praktinių užduočių. Tai bus puiki galimybė VU studentams ir tyrėjams pagilinti savo žinias kietųjų kūnų BMR ir DNP spektroskopijos srityse. Dar daugiau – Lietuvos ir Vokietijos partneriai paskleis šio projekto metu gautuosius rezultatus plačiai tikslinei klausitojų auditorijai.

Tiesioginės ir netiesioginės tikslinės projekto grupės ir dalyvaujančių darbuotojų skaičius Tiesioginės: VU ir TUD BMR grupės, maždaug 15 asmenų

Netiesioginė: VU studentai ir mokslininkai, maždaug 50 asmenų.

Svarbiausios projekto veikos ir vietos, kuriose veikos bus įgyvendinamos 1. BMR eksperimentai Vilniaus universitete.

2. Preliminarus susitikimas ir žemų temperatūrų eksperimentai TUD.

3. DNP eksperimentai TUD

4. Paskaitos, baigiamasis susitikimas ir diskusijos VU.

Viešieji projekto renginiai ir datos Paskaitų ciklas ir seminaras/diskusijos VU, 2018.10.08-11.